cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Genelde s�k s�k gitti�im mekanlar vard�r. Onlar�n d���nda kolay kolay bir yere gitmem, al��kanl�klar�m benim i�in �nemlidir. Ve tahmin ediyorum meyhane m�davimleri gitti�i mekanda tan�nmay�, garsonlar� tan�may� filan �nemser. Benim de kendime ait b�yle mekanlar�m vard�r. Ancak bu kez bir arkada��m beni davet edince yolumuz �mroz�a d��t�. �mroz ad�n� pek �ok kez duydu�um bir yerdi asl�nda ama gitmek bug�ne nasipmi�. Kap�daki Krependeki �mroz yaz�s�n� g�r�nce duraksad�m. Ama sonra kap�da �mroz�a buyrun dediklerinde i�eri girdim.

Havan�n g�zel olmas� sebebiyle terasa oturduk. B�t�n duvarlarda �mroz�la, Barba Yorgi�yle ilgili haberler var. �mroz�un mezeleriyle ilgili hep be�eniler gelmi�ti kula��ma. �ok da yan�ld���m� s�yleyemem, zeytinya�l�lar evde yap�lm�� hissi veriyor. Sanki bir ka� tabakl�k yapm��lar evde gibi, fabrika �retim de�il yani. Zaten arkada��m�n s�yledi�ine g�re Yorgi hala sabahlar� gelip kontrol ediyormu� mezeleri. ��k��ta onu otururken g�rd�m, ya�� epey ilerlemi�. Ve yine anlat�lana g�re san�yorum �ok b�y�k paralar teklif edilmesine ra�men �mroz�dan vazge�memi�, nam� burdan geliyor herhalde.

 Biz oturdu�umuzda bir ka� masa doluydu, �ok k�sa zamanda teras�n�n tamam� doldu. Hatta biz masada iki ki�i oturunca yan�m�za birileri daha geldi oturdu. �mroz lokanta gibi de�il, ger�ek bir meyhane gibi. 

Bas�nda Krependeki �mroz.....

Anasayfa / Hakk�m�zda / Lezzetlerimiz / Galeri / �leti�im
� Web Design Mepmedya